Are you looking for

News

BNI осигурява позитивна, подкрепяща и структурирана среда за размяна на качествени препоръки за бизнес, като ви помага да изградите отношения с десетки квалифицирани професионалисти.

Миналата година членовете на BNI са си разменили милиони препоръки, които са им генерирали милиарди лева нов бизнес. Да принадлежите към BNI е като да имате екип от маркетинг експерти, които представляват вашия бизнес, а вие в замяна - техния. Каквото посееш, това ще пожънеш. Ако аз ти помогна, ти ще ми помогнеш, и двамата ще спечелим.

Нетуъркингът изисква ангажимент. Най-успешните BNI дружества са съставени от членове, които искрено се ангажират да си помагат един на друг чрез препоръки. Те са един екип. Членовете на BNI са отговорни да спазват правилата и насоките за работа на организацията.

Важно е да знаете

 • Седмичните срещи продължават 90 минути. Членовете трябва да идват навреме и да остават до края на срещата
 • Само по един представител от професионална област може да членува в едно дружество
 • Всички членове трябва да представляват основната си дейност
 • Присъствието е от съществена важност. Ако не можете да присъствате на срещата, изпратете заместник. 

Инвестиция

Включва първоначална такса, годишна такса и таксите за зала. Секретарят на дружеството може да ви даде точна информация. Молбите за членство се разглеждат от Комисия по членство. Ще бъдете информирани за резултата преди следващата среща. 

Ползи

 • Голям маркетинг екип – членовете на дружеството, които промотират продуктите и услугите на останалите
 • Нови умения по стратегически нетуъркинг и маркетинг чрез препоръки
 • Пълна ексклузивност на професионалната област вътре в дружеството
 • Източник на нов бизнес чрез препоръки
 • Целеви обучения
 • Устойчиви отношения, които дават плодове с години
 • Достъп до bniconnectglobal.com за връзка BNI членовете по света