Are you looking for

News

BNI е основана през 1985 г. от д-р Айвън Майснер. BNI осигурява позитивна, подкрепяща и структурирана среда за развитие на бизнеса на членовете чрез препоръки. 

Нетуъркингът изисква ангажимент. Най-успешните BNI дружества са съставени от членове, които искрено се ангажират да си помагат един на друг чрез препоръки. Те са един екип. Членовете на BNI са отговорни да спазват правилата и насоките за работа на организацията.* Някои от правилата са посочени по-долу.

Първата стъпка е да намерите дружество и да посетите среща.

  • Само по един представител от професионална област може да членува в едно дружество
  • Всички членове трябва да представляват основната си дейност
  • Присъствието е от съществена важност. Ако не можете да присъствате на срещата, изпратете заместник. 
  • Успехът на дружеството зависи от участието на членовете. Членовете могат да участват като носят безвъзмездни препоръки и/или канят посетители на срещите на BNI дружеството.

Ако вашата категория е заета - обадете се или пишете в офиса на BNI. Да ви разказват за BNI среща е като да ви подстрижат по телефона. Най-добрата представа за BNI среща можете да получите, ако присъствате лично.

Повечето дружества заплащат минимална такса за срещата за наем на залата и закуска. По време на срещата ще имате възможност да се изправите и да представите фирмата си (освен, ако вашият конкурент не е член на дружеството, което посещавате...). Носете МНОГО визитни картички, ще имате възможност да ги размените с тези на членовете и останалите посетители.

Ползите от членството са много!

1. По-широко представяне на вашия бизнес пред други хора и компании;

2. Изграждане на стабилни бизнес отношения, които ще останат до края на живота ви;

3. Средства за по-ефективен нетуъркинг, включително обучителни семинари и менторство;

4. Видимост, доверие и печалба за всеки от нашите членове;

5. И много, много повече!!!

Извадки от:  The World's Best Known Marketing Secret (Най-добре пазената маркетингова тайна на света)

Q: Всеки ли може да се присъедини към дружеството?

A: Допускаме само по един представител на професионална област. Ако търгувате с недвижими имоти за граждани и вече имаме представител, ще ви насочим към друго дружество, или ще ви помогнем да създадете ново дружество. Ако търгувате с недвижими имоти за фирми, можете да се присъедините към дружеството.

Q: Как знаете, че на новите членове може да се има доверие?

A: В молбата за членство се посочват две препоръки, които Комисията по членство проверява.  Всеки посетител на дружеството, преди да подаде молба за членство, е получил покана за среща от друг член или е разговарял с BNI член или директор.

Q: Какво се случва, ако членът, получил препоръка свърши зле работата?

A: Препоръчващият член, който разбере, че препоръчаният не е свършил добра работа, трябва да уведоми Комисията по членство за изясняване на случая.

Q: Кои професии печелят най-много от нетуъркинг?

A: Професията няма значение, човекът има. Професията може да е всякаква. Ако сте целенасочен, имате мечти, готови сте да полагате усилия, вие сте човекът, който искаме в дружеството.

Q: Членовете трябва ли да канят посетители?

A: Насърчаваме членовете да канят посетители от свободните категории в дружеството.

Q: Има ли професии, чиито правила забраняват членството в BNI?

A: Основната цел на BNI е да обучава членовете как да маркетират и развиват бизнеса си. В случай, че дадена професия или бизнес област следва свой собствен етичен кодекс, то той се ползва с предимство пред етичния кодекс на BNI. Всеки член, който е представител на професия с по-строги етични стандарти, трябва да се придържа към тях.

 Q: Очаква ли се да съм експерт във всички сфери на своята професия?

A: BNI разбира, че някои професии са широкообхватни и някои хора са тесни специалисти в своята професия. BNI не очаква, нито насърчава членовете да представляват бизнес област, в която нямат опит. BNI правилата ограничават извършването на дейност, за която членовете нямат квалификация.

Q: Моята професия не ми позволява да искам препоръки за бизнес. Подходящо ли е BNI членството за мен?

A: Основната цел на BNI е да помага на членовете да усъвършенстват бизнеса си и да ги обучават на ефективен нетуъркинг. Хората от бизнеса получават препоръки, когато другите опознаят опита и уменията им и се чувстват сигурни да им пращат клиенти. BNI осигурява платформа, която позволява на членовете да се срещат с представители на бизнеса, които от своя страна познават други успешни мениджъри и собственици на бизнес.